Sisältöön
Unipoli TampereUNIPOLI TAMPERE Poliiammattikorkeakoulu TAMK Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto
UNIPOLISTUDY AND WORKUNIPOLI SPORTYRITTÄJYYSOPINNOTYHTEYSTIEDOT

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa koulutusta noin 10 000 opiskelijalle seitsemällä koulutusalalla. Koulutus TAMKissa painottuu erityisesti tekniikkaan, hyvinvointipalveluihin, liiketalouteen ja kulttuuriin.

www.tamk.fi


TAMPEREEN YLIOPISTO

on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Tampereen yliopiston profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys.

www.uta.fi


TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on toinen säätiömuodon valinneista suomalaisista yliopistoista. TTY:llä on noin 10 400 opiskelijaa arkkitehtuurin ja tekniikan eri aloilla.

www.tut.fi


POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos, joka toimii Tampereen Hervannassa.Poliisiammattikorkea-koulussa koulutetaan poliiseja.

www.polamk.fi

UNIPOLI TAMPERE

Unipoli Tampere on tamperelaisten korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen yhteistyötä ja hyödyntää tehokkaammin korkeakoulujen voimavaroja sekä edistää Pirkanmaan kehittymistä kansainvälisesti merkittävänä osaamisen kärkialueena. Ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 2006. Keväällä 2013 yhteistyöhön Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa liittyi Poliisiammattikorkeakoulu.

 

 


Opiskelijat
 
Poliisiammattikorkeakoulu TAMK Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto
Muokkaa